Basisschool Willibrord/Miland is in 1996 na een fusie ontstaan. De school bestaat uit een hoofdvestiging (Willibrord) en een nevenvestiging (Miland). Op beide scholen wordt gewerkt met de Kanjertraining. Engels is schoolbreed ingevoerd en er is een extra klas voor meerbegaafde kinderen. Bijzonder aan de school is de leerlingenraad. Kinderen uit groep 5 tot en met 8 komen maandelijks bijeen en bespreken dan allerlei zaken die hun school betreffen.

Op de locatie Willibrord wordt naast klassikaal onderwijs, steeds meer gedifferentieerd lesgegeven. Ook is co÷peratief leren enkele jaren terug ingevoerd. Op de veel kleinere locatie Miland krijgen leerlingen vooral individueel les. De school maakt daarbij gebruik van leerlingportfolio's en onderwijs rondom meervoudige intelligentie.

De school heeft 16 groepen met in totaal 360 leerlingen en 33 personeelsleden. De locatie Willibrord ligt in het dorp Bodegraven en de locatie Miland in het buurtschap Meije. In oktober 2012 heeft de locatie Willibrord de nieuwbouw aan het Dronenplein betrokken. Op beide scholen wordt lesgegeven aan de groepen 1 tot en met 8.

Contact
Willibrord-Milandschool
Hoofdvestiging Willibrord
Dronenplein 1B
2411 HE Bodegraven
T 0172 - 614 591
E directie.willibrord-miland@degroeiling.nl
I www.willibrord-miland.nl
Directeur: mevrouw W.G. Nicolaas
(dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag)


Willibrord-Milandschool
Nevenvestiging Milandschool
Hazekade 10
2411 PP Bodegraven-Meije
T 0172 - 685 506
E directie.willibrord-miland@degroeiling.nl
I www.willibrord-miland.nl
Locatieleider: mevrouw A.M.W. Pinkse