De St. MichaŽlschool geeft binnen reguliere jaargroepen instructie op drie niveaus en brengt zo differentiatie aan in het onderwijs. De school is sterk in leerlingzorg en richt zich op de individuele leerling. Er is veel aandacht voor het voorkomen van leesproblemen en er is een aparte groep voor uitblinkers. Alle leerkrachten zijn bevoegd om de Kanjertraining te geven, hetgeen bijdraagt aan een prettig schoolklimaat. Daarnaast heeft de school geÔnvesteerd in ICT met behulp van oudersponsoring. Zestig computers worden dagelijks intensief gebruikt.

De school ligt westelijk van de provinciale weg die door Hazerswoude-Dorp gaat. Het gebouw van de school dateert uit 1986. In 2007 is dat geheel verbouwd en uitgebreid. 240 leerlingen en 21 personeelsleden bevolken de school.

Contact
Sint MichaŽlschool
Vincent van Goghstraat 18
2391 VB Hazerswoude-Dorp
T 0172 - 589 869
E directie.stmichael@degroeiling.nl
I www.st-michaelschool.nl
Directeur: de heer A.W.C. van Disseldorp